5 lý do ngân hàng từ chối cho bạn vay tiền

5 lý do ngân hàng từ chối cho bạn vay tiền dựa theo quy định chung, và kinh nghiệm thực tiễn của những người trực tiếp làm trong các ngân hàng tại Việt Nam.  Thứ 1: Pháp lý của bạn có vấn đề  Pháp lý là điều các ngân hàng xét đến đầu tiên trước khi nhận một hồ sơ … >>>